Přehled oborů

Přehled oborů

26-41-L/01 - Mechanik elektrotechnik

ŠVP: Technik silnoproudých zařízení

Studijní obor - maturitní zkouška, maturitní vysvědčení

Studijní obor především pro chlapce (ale v současné době jej u nás  studuje i několik dívek), kteří ocení stabilitu, jistotu a perspektivu práce v odvětví energetiky a silnoproudé elektrotechniky. Tradiční obor je zavedený dlouhodobě, proto lze dodatečně vstoupit, přestoupit nebo přistoupit do kteréhokoliv ze 4 ročníků studia.

26-41-L/01 - Mechanik elektrotechnik

ŠVP: Informační technologie

Studijní obor - maturitní zkouška, maturitní vysvědčení

Studijní obor pro chlapce i dívky, kteří směřují svůj zájem na teoretické i praktické dovednosti v oboru informační technologie.

26-57-H/01 - Autoelektrikář

ŠVP: Autoelektrikář

Učební obor - závěrečná zkouška, výuční list

Učební obor Autoelektrikář připraví vzdělané odborníky, kteří ovládají veškeré opravy, demontáže a montáže, výměny, nastavení a seřízení elektrických zařízení silničních motorových vozidel.

26-52-H/01 - Elektromechanik pro zařízení a přístroje

ŠVP: Elektrotechnik

Učební obor - závěrečná zkouška, výuční list

Obor vhodný pro všechny, kteří mají vztah k elektrotechnice a mechanice. Pro svoje široké zaměření na výkon odborných a servisních opravárenských prací nachází absolventi dobré uplatnění na trhu práce.

26-51-H/02 - Elektrikář - silnoproud

ŠVP: Elektrikář - silnoproud

Učební obor - závěrečná zkouška, výuční list

Obor pro všechny, kteří ocení prosperitu práce v oboru energetiky a silnoproudé elektrotechniky. O absolventy oboru je dlouhodobě velký zájem na trhu práce, proto i Jihomoravský kraj v rámci podpory tohoto oboru vyhlásil program finanční podpory studentů.

26-51-H/01 - Elektrikář

ŠVP: Elektrikář - slaboproud

Zkrácené jednoleté studium - závěrečná zkouška, výuční list

Jednoleté zkrácené denní studium pro všechny, kteří mají dokončené jakékoliv středoškolské vzdělání (s maturitní zkouškou, výučním listem) nebo vyšší vzdělání. V teorii absolvujete pouze odborné předměty a odborný výcvik zahrnuje praktická cvičení a praxi. Jednoleté studium je zakončeno složením závěrečné zkoušky a získáním výučního listu.

26-51-H/02 - Elektrikář - silnoproud

ŠVP: Elektrikář - silnoproud

Zkrácené jednoleté studium - výučním listem

Jednoleté zkrácené denní studium pro všechny, kteří mají dokončené jakékoliv středoškolské vzdělání (s maturitní zkouškou, výučním listem) nebo vyšší vzdělání. V teorii absolvujete pouze odborné předměty, odborný výcvik zahrnuje praktická cvičení a praxi. Jednoleté studium je zakončeno složením závěrečné zkoušky a získáním výučního listu.