Proč studovat u nás?

Škola patří k nejlépe vybaveným institucím pro výuku energetických oborů v rámci České republiky včetně unikátního výcvikového polygonu, který je ojedinělý v celé střední Evropě a nově zbudovaného Centra pro výuku alternativních zdrojů energií, které také jinde nenajdete.

Škola je jednou ze šesti škol v České republice, jejíž kvalitu výuky garantuje Český svaz zaměstnavatelů v energetice. My garantujeme, že z naší školy vycházejí absolventi, kteří jsou kvalitně proškoleni a orientují se v nejmodernějších technologiích ve svém oboru,  zaměstnavateli jsou proto velmi vyhledáváni.

    Odborný výcvik v unikátním výcvikovém polygonu
 

Nabízíme: 

 • Výbornou návaznost dalšího vzdělávání a profesního růstu v oboru. Součástí školy je i centrum celoživotního učení pracovníků v energetice.
 • Předností menší školy je rodiiná atmosféra, přátelské vztahy mezi žáky a pedagogy, ale i vzájemné přívětivé vztahy mezi žáky. Areál školy je umístěn v klidném a  čistém prostředí mimo ruchu velkoměsta a navíc je dobře dopravně dostupný. Zastávky autobusů jsou přímo před školou. Před školou jsou i dostatečně velké parkovací plochy. 
 • Absolventi naší školy (zejména silnoproudých oborů) jsou cíleně vyhledávaní pro svoji vysokou odbornost a praktické dovednosti
 • Nabídka vzdělávání zahrnuje jak studijní, tak i učební obory. Výhodou je vzájemná prostupnost mezi nabízenými druhy vzdělávání. Obory vyučované a nabízené naší školou jsou vyhledávané na trhu práce.
 • Učebnice žákům škola zapůjčuje, potřebný pracovní oděv poskytuje žákům zdarma včetně potřebných pracovních pomůcek.
 • Získání zaměstnání již v průběhu studia díky těsnému sepětí školy s podnikatelskou sférou
 • Ubytování i stravování ve vlastním zařízení v areálu školy 
 • Stipendia a další studentské výhody - stipendijní program Montérský dorost ve spolupráci se společností E.ON, stipendiaškolní a profesní, která poskytuje Jihomoravský kraj
 • Účast na mezinárodních výměnných stážích v SRNSrbsku, Rakousku a na Slovensku, možnost zapojení se do zajímavých mezinárodních projektů
 • Účast v soutěžích odborných dovedností s mezinárodní účastí
 • Při nástupu do zaměstnání platové zvýhodnění díky garancím Českého svazu zaměstnavatelů v energetice
 • Možnost získání mezinárodních profesních certifikátů
 • Vlastní rekreační zařízení přístupné i rodinám žáků
 • Vysoce odbornou práci a profesní rozvoj již v průběhu studia
 • Výhodné dopravní spojení z centra Brna i z jiných okresů Jihomoravského kraje
 • Špičkové výukové a demonstrační zařízen pro výuku alternativních zdrojů energií
 • Nejmodernější vybavení odborných i teoretických učeben  Odborný výcvik v unikátním výcvikovém polygonu
 • Sportovní areál osvětlený i pro večerní sportování v areálu školy, v přízemí školy výborně vybavená a sále hojně využívaná posilovna. 

Skupina žáků s pedagogem na stáži v SRN.