Stipendia - vše o nich

Naše škola nabízí řadu stipendijních programů.

Stipendia - příjemný doplněk studia

Neustálé diskuse o tom, jak přivést zájem mladých lidí k oborům elektrotechnickým podnítily společnost ke zlepšování podmínek studia těm, kteří se pro toto odvětví připravují.

Všem žákům, kteří se zamýšlí nad svou profesní budoucností  proto nabízíme paletu stipendijních programů. Stačí si jen promyslet, na který obor se přihlásit, a pak se vřadit do systému stipendijních programů svou vlastní pílí. Některé druhy stipendijí se dají i sčítat! To znamená, že v optimální kombinaci při volbě oboru lze pobírat i dva druhy stipendia současně.  

Pro žáky nabízí naše škola 3 druhy stipendií. Přitom stipendia krajská a školní lze sčítat. - tj. pobírat současně.

Školní stipendia (platí od školního roku 2011/12 pro všechny obory mimo zkrácené studium  počínaje 1. ročníkem studia) - měsíčně:

průměr do 1,5

1000,-

průměr do 1,75

  750,-

průměr do 2,00

  500,-

Krajská stipendia  - uvedené částky jsou za pololetí, platí pro všechny žáky, vzdělávající se v oboru elektrikář - silnoproud mimo zkrácené studium.

v 1. ročníku

 1500,-

ve 2. ročníku 

 2000,-

ve 3. ročníku

 2500,-

Stipendia poskytovaná f. E.ON vybraným žákům maturitního  oboru Mechanik - elektrotechnik - ŠVP technik silnoproudých zařízení: -  měsíčně, avšak až po absolvování 1. ročníku studia - tedy pro žáky 2., 3. a 4. ročníků, kteří vstoupí do programu Montérský dorost).                       

do 1.20  

  3000,-

do 1,5

  2000,-

do 1,75

  1500,-

do 2,00

  1000,-

do 2,2

    750,-

do 2,5

    500,-

do 3,0

    250,-

nad 3,0

    100,-

Do programu společnosti E.ON lze vstoupit na základě přihlášky. 

Školní prospěchová stipendia pro všechny ...

mají možnost získat všichni žáci naší školy kteří splňují prospěchová a kázeňská kriteria předepsaná pro hodnocení. Tato stipendia jsou vyplácena vždy po poletním hodnocení.

Tento druh stipendia může pobírat každý žák školy. Neplatí pro zkrácené studium.

Kriteria:

Za průměrný prospěch

do 1,5                              1000,- Kč měsíčně, tj. 5000, - Kč za pololetí, 
do 1,75                              750,- Kč  měsíčně,  tj. 3.350,- Kč za hodnocené období 
do 2,00                              500,- Kč měsíčně - tj. 2.500,- Kč za pololetí.

U oboru elektrikář - silnoproud je možné stipendium pobírat  i v souběhu s krajskými stipendii, která poskytuje Jihomoravský kraj na podporu žákům na trhu práce nedostatkových oborů  - v naší škole žákům oboru elektrikář - silnoprod. Tato krajská stipendia  slouží jako podpora pro žáky, připravující se v na trhu práce dlouhodobě žádané profesi.

Krajská stipendia pro elektrikáře

Vzhledem k nedostatku některých profesí na trhu práce přistupuje Krajský úřad Jihomoravského kraje k finančnímu motivování žáků, připravujících se na nedostatkové a na trhu práce chybějící a žádané profese.

Finanční zvýhodnění se týká v naší škole tříletého učebního oboru elektrikář - silnoproud. Vyplácená částka dosáhne  pro žáky 1. ročníku 1.500,- Kč, žákům 2. ročníku 2.000,- Kč a žákům 3. ročníku 2.500 Kč. Netýká se zkráceného studia.

Stipendijní program "Montérský dorost" patří k výhodám studia v maturitním oboruMechanik elektrotechnik, ŠVP  technik silnoproudých zařízení 

Během studia mají žáci možnost zapojit se do rozvojového programu "Montérský dorost". V rámci tohoto stipendijního programu nabízí společnost E.ON a. s. žákům zajímavé finanční příspěvky poskytované v návaznosti na prospěch žáka, ale i podporu při studiu formou praktických stáží na svých pracovištích.

Nejen finanční příspěvky. Také  odborná školení,  praxe i brigády na pracovištích společnosti E.ON, možnost výkonu odborné praxe v blízkosti bydliště žáka. Během studia poskytuje žákům i podporu mentora z řad managementu společnosti. Kromě těchto výhod je zajímavá i možnost dohodnout se společností E.ON prázdninové brigády.

Částka, kterou může pilný žák získat odměnou za svoje studijní výsledky, může činit až 3.000 Kč měsíčně. Do programu lze vstoupit nejdříve ve 2. ročníku studia. Přesná kriteria pro získání těchto výhod Vám rádi sdělíme. Cílem programu je získání nových zaměstnanců do řad společnosti E.ON a podíl společnosti na výchově nových kádrů cílený přímo na potřeby společnosti E.ON. Můžete nahlédnout i do "Požadavků na doplnění pracovníků do cílového stavu pro období let 2008 - 2013", které zpracovala společnost E.ON ČR pro tyto účely.  Ani maturitou výhody čerpání stipendijních výhod nekončí. Společnosti dále podporuje úspěšné studenty i při jejich dalším studiu na vysokých školách. 

Letáček s nabídkou společnosti E.ON žákům si můžete prohlédnout a z něj získat  kontakt pro případné další dotazy ohledně studentského programu přímo se zástupci společnosti E.ON. Propagační materiál k nahlédnutí nejdete i  zde.  I ostatním žákům, kteří mají jinou profesní představu o své další budoucnosti nabízíme možnost pobírat jiný druh prospěchových stipendií. Podmínky a kriteria pro zíkávání finačních stipendií působí zároveň jako motivační faktor k bedlivější přípravě na školní vyučování....:-)

Bližší informace o programu "Montérský dorost" i o další variantě stipendijního programu získáte při návštěvě školy v termínech dnů otevřených dveří

Prezentace programu "Montérský dorost"

V průvodci prezentací stipendijního programu společnosti E.ON ČR "Montérský dorost" se můžete seznámit s pravidly programu a podrobnostmi do jeho vstupu i možnostmi které program žákům nabízí.

Prezentaci programu si můžete stáhnout v právé části webové stránky.

Stipendium ČEPS

Nově mohou žáci získat stipendium od společnosti ČEPS, kritériem je nejlepší průměrný prospěch za pololetí. Více o stipendiu si můžete přečíst v přiloženém řádu.