26-51-H/01 Elektrikář

ŠVP: Elektrikář - slaboproud

Elektrikář

26-51-H/01
  • Obor určený pro střední vzdělání s výučním listem
  • Podmínky přijetí
  • Délka přípravy 1 rok
  • Ukončení závěrečná zkouška
    výuční list

Jednoleté zkrácené denní studium pro všechny, kteří mají dokončené jakékoliv středoškolské vzdělání (s maturitní zkouškou, výučním listem) nebo vyšší vzdělání. V teorii absolvujete pouze odborné předměty a odborný výcvik zahrnuje praktická cvičení a praxi. Jednoleté studium je zakončeno složením závěrečné zkoušky a získáním výučního listu.

Přihlášky do 1. kola přijímacího řízení přijímáme do 1. března 2022. Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení do 25. května 2022 (2. termín termín bude zřejmě vhodný pro čerstvé absolventy  učebních i maturních oborů,  středoškoláky, kteří již budou vědět, zda po prázdninách nastupují na VŠ nebo na VŠ nemíří, ale i přesto by ještě chtěli z jakýchkoliv důvodů zachovat status žáka v denním studiu). PRO ROK 2022 SE DO TOHOTO OBORU NEOTVÍRÁ 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ!

Profil absolventa

Ke svému středoškolskému vzdělání přidá absolvent tohoto oboru znalost elektrických rozvodů, elektrotechnických součástí a elektrospotřebičů, orientaci v technické dokumentaci, zapojení domovních a průmyslových rozvodů a rozvodných zařízení. Tyto znalosti a dovednosti připraví absolventa i k získání odborné způsobilosti v elektrotechnice dle §5 vyhl.č. 50/1978 Sb.
Běžný absolvent tohoto učebního oboru může pracovat jako opravář elektrospotřebičů, provozní elektrikář, odborník v oblasti bytových a průmyslových instalací, elektromontér, montér elektrorozvodných sítí, elektrikář zabezpečovacích zařízení, specializovaný pracovník v elektro-obchodu či soukromý podnikatel v oboru elektro.
Ovšem v kombinaci s vaším předchozím středoškolským studiem jsou vaše možnosti nezměrně větší. Můžete nabídnout kombinaci středoškolského studia a vyučení, která vás posouvá k širším možnostem zaměstnání i studia (učitel odborného výcviku a odborných předmětů, specialista pro oblast elektrotechniky, technik, revizní technik, …..)

Dalším bonusem je náskok v odborných předmětech při dalším studiu na vyšších a vysokých školách. 

V životě také nastávají chvíle, kdy možná budete potřebovat osvědčení  vyhl. 50/1978 o elektrotechnické způsobilosti.  A to může získat pouze člověk, který absolvoval elektrotechnické vzdělání. Naše kurzy profesních kvalifikací jsou z tohoto důvodu přeplněné, dospělí zaměstnanci si v nich při zaměstnání doplňují svoje vzdělání i když už se jedná o kurzy placené. V jednoletém zkráceném studiu získáte výuční list zdarma, protože tento typ vzdělání hradí stát.  

Studium řemesla je výzva pro činorodé lidi, kteří vidí daleko dopředu. Studium energetiky je výzva pro rozumné a odvážné. Je to o tom, být technicky na výši, neustále se vzdělávat a držet špičkovou kvalitu své práce - být dobrým profesionálem. Pak je energetika oborem, který zahrnuje spoustu zajímavých činností a hodně možností profesního růstu. Podstatné si je uvědomit, že energetika je velmi dynamický obor, který se stále rozvíjí. Ti, co pochopili, nelitují.   Jaký je vhled do budoucnosti? Elektromobily kam oko dohlédne, solární panely s bateriových zásobníkem na každém domě, .............  Vždy tu bude práce pro energetika.

Zamyslete se a rozhodněte se - budete také mezi nimi?