26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

ŠVP: Informační technologie

Mechanik elektrotechnik

26-41-L/01
  • Obor určený pro absolventy základních škol
  • Podmínky přijetí zdravotní způsobilost
  • Délka přípravy 4 roky
  • Ukončení maturitní zkouška
    maturitní vysvědčení

Studijní obor pro chlapce i dívky, kteří směřují svůj zájem na teoretické i praktické dovednosti v oboru informační technologie.

Studium probíhá v dynamické formě získávání znalostí, které usnadňuje uplatnění absolventů v praxi. Díky našim regionálním partnerům a vybavením praktických dílen dosahujeme skvělých výsledků při vzdělávání každého studenta. Obor Informační technologie je velmi rozsáhlý a na naší škole jsme připraveni každému poskytnout seberealizaci v daném odvětví tohoto oboru. Studenti se u nás vzdělávají v hardwarové i softwarové problematice na obchodní i montážní úrovni. Vzdělávají se ve stavbě, provozu a diagnostice počítačů, správě operačních systémů, realizaci a správě počítačových sítí a serverů, elektrotechnice, zabezpečovacích systémů, tvorbě www stránek a v neposlední řadě základů algoritmizace a programování, které jsou potřebné při studiu na vysoké škole.

Absolventi se při studiu (díky našim regionálním partnerům) a také i po studiu dobře uplatní na trhu práce. Každý student se může seberealizovat během studia nebo po studiu jako servisní technik výpočetní techniky, technik slaboproudých zařízení a zabezpečovacích systémů, správce počítačových sítí a serverů, analytik a programátor www stránek, počítačový tester a programátor aplikací.