26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

ŠVP: Technik silnoproudých zařízení

Mechanik elektrotechnik

26-41-L/01
  • Obor určený pro absolventy základních škol
  • Podmínky přijetí zdravotní způsobilost
  • Délka přípravy 4 roky
  • Ukončení maturitní zkouška
    maturitní vysvědčení

Studijní obor především pro chlapce (ale v současné době jej u nás  studuje i několik dívek), kteří ocení stabilitu, jistotu a perspektivu práce v odvětví energetiky a silnoproudé elektrotechniky. Tradiční obor je zavedený dlouhodobě, proto lze dodatečně vstoupit, přestoupit nebo přistoupit do kteréhokoliv ze 4 ročníků studia.

Žáci se připravují pro práci na pozice technických funkcí v oblasti revizí elektrotechnických zařízení, v projekční činnosti vedení elektrické energie. Učí se provádět diagnostické, montážní, opravárenské a údržbářské práce na elektrických a elektronických zařízeních a přístrojích, zapojovat různé druhy elektrických instalací včetně systémové řídící techniky v budovách i-bus/EIB, učí se montáž, zapojení a programování inteligentní elektroinstalace Ego-n, bezdrátové dálkové ovládání, zapojování elektrických obvodů řízených programovatelným relé EASY, elektronickou zabezpečovací signalizaci, protipožární zabezpečovací zařízení, domácí dorozumívací zařízení, videotelefony, televizní a monitorovací kamerové systémy, instalace datových sítí. Navrhují a realizují elektrické obvody, volí vhodné součástky a nářadí. Při práci využívají nejmodernějších technologií, měřících přístrojů a výpočetní techniky.

Výhody studia v tomto oboru: během studia mají studenti možnost se zapojit do rozvojového programu "Montérský dorost". V rámci tohoto programu nabízí společnost E.ON a. s. studentům  možnost vstupu do stipendijního programu. Výška stipendia je závislá na prospěchu žáka.  Společnost E.ON a.s. poskytuje v rámci stipendijního programu žákům i odborná školení, praxi a brigády na pracovištích společnosti E.ON, možnost výkonu odborné praxe v blízkosti bydliště a při studiu poskytuje studentům i podporu mentora z řad managementu společnosti. Kromě těchto výhod je pozoruhodná i nabídka prázdninových brigád u společnosti E.ON.

Všem žákům tohoto oboru se však nabízí možnost získání dalšího druhu prospěchového stipendia po celou dobu jejich studia, a to i v případě, že nevstoupí do programu Montérský dorost. Výška stipendia se odvíjí od dosaženého prospěchu.

Absolventi se uplatní na pozicích techniků elektrotechnických zařízení a elektrických sítí. Najdou uplatnění i v obchodě a službách zabývajících se distribucí a prodejem elektrotechnických a elektronických zařízení. O absolventy tohoto studijního oboru je dlouhodobě velký zájem na trhu práce. Zájem zaměstnavatelů převyšuje nabídku. Studenty kontaktují prostřednictvím školy zaměstnavatelé ještě před ukončením studia a nabízejí jim dobře finančně ohodnocená zaměstnání.