26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud

ŠVP: Elektrikář - silnoproud

Elektrikář - silnoproud

26-51-H/02
  • Obor určený pro absolventy základních škol
  • Podmínky přijetí úspěšné ukončení ZŠ
    zdravotní způsobilost
  • Délka přípravy 3 roky
  • Ukončení závěrečná zkouška
    výuční list

Obor pro všechny, kteří ocení prosperitu práce v oboru energetiky a silnoproudé elektrotechniky. O absolventy oboru je dlouhodobě velký zájem na trhu práce, proto i Jihomoravský kraj v rámci podpory tohoto oboru vyhlásil program finanční podpory studentů.

Žáci během výuky získávají kromě všeobecných znalostí i poznatky z elektrotechniky a elektroniky a umí je aplikovat v praxi. Učí se provádět diagnostické, montážní, opravárenské a údržbářské práce na elektrických a elektronických zařízeních a přístrojích. Učí se zapojovat různé druhy elektrických instalací, montovat a rekonstruovat distribuční sítě, připojovat odběratele. Učí se montáž a zapojení elektrických obvodů pro elektronickou zabezpečovací signalizaci, protipožární zabezpečovací zařízení, domácí dorozumívací zařízení, videotelefony, televizní a monitorovací kamerové systémy, instalace datových sítí. Žáci navrhují a realizují elektrické obvody, volí vhodné součástky a nářadí. Při práci využívají nejmodernějších technologií, měřících přístrojů a výpočetní techniky.

Kromě finanční podpory studentům tohoto oboru, kterou poskytuje Jihomoravský kraj mohou žáci v závislosti na svém prospěchu získat i další druh stipendia. Oba druhy stipendií lze  sčítat.  Absolventi tohoto učebního oboru se uplatní v profesích provozní elektrikář, montér rozvodných sítí, elektromechanik a elektromontér.

Další vzdělávání:
Absolventi získávají po absolvování učebního obru výuční list který je opravňuje k dalšímu studiu vedoucím k získání středoškolského vzdělání s maturitou nebo mohou nastoupit ke studiu do vyššího ročníku (2. nebo 3.ročníku) denního studia studijního oboru Mechanik  elektrotechnik - Technik silnoproudých zařízení.