Vyhláška 50/1978 Sb. o elektrotechnické způsobilosti

Zajišťujeme jednodenní přípravné kurzy z vyhlášky č. 50/1978 Sb. bez přezkoušení či dvoudenní s přezkoušením a získáním osvědčení.

Zájemci o přezkoušení se mohou přihlásit u Mgr. Aleše Poláčka, tel. 602 789 756  

Dlouhodobě nabízíme: 

Druhy kurzů:

Přípravný kurz z vyhlášky č.50/1978 Sb.

  • délka trvání – 1 až 2 dny dle požadavku
  • cena: 1000,- Kč + 21 % DPH

Přípravný kurz z vyhlášky č.50/78 Sb. včetně přezkoušení

  • délka trvání - 2 dny
  • na základě prokázaných teoretických znalostí vydání „Osvědčení“
  • cena: 1400,- Kč + 21 % DPH

Aktuální informace o termínech kurzů:

Termín nejbližšího kurzu z vyhlášky č. 50/78 Sb. včetně přezkoušení: konkrétní termín stanovujeme po domluvě se zájemci

Pro větší skupiny zájemců o proškolení můžeme vyhlásit mimořádné termíny kurzů. Případní zájemci o absolvování školení a  získání osvědčení mohou pro více informací  volat p. Poláčkovi - tel. 602 789 756 nebo již přímo zaslat vyplěnou přihlášku s potvrzením o zdravotní způsobilosti a dokladem o dosaženém elektrotechnickém vzdělání.

Kontaktní osoba:
Mgr. Aleš Poláček

tel: 602 789 756
email: polacek@ssee-sokolnice.cz