Jednotlivá (maturitní) zkouška z odborného předmětu

Přípravný kurz k maturitní zkoušce z jednotlivého předmětu

Tento kurz je určeno těm, kteří mají zájem vykonat maturitní zkoušku z jednoho odborného předmětu.

K maturitní zkoušce se lze v tomto kurzu připravit z odborných předmětů oboru 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik - Technik silnoproudých zařízení:

 • Elektroenergetika - pro školní rok 2020/2021

Jak se lze přihlásit?

Střední škola elekrotechnická a energetická Sokolnice,
Příspěvková organizace
Učiliště 496
664 52 Sokolnice

 • Je třeba doručit originál přihlášky

Organizace:

 • Začátek není pevně stanoven, předpokládané zahájení – listopad 2020 dle zájmu uchazečů
 • Délka trvání přípravného kurzu pro jeden předmět je 40 hodin.
 • Příprava probíhá v odpoledních hodinách dle dohody s vyučujícím
 • Účastnící obdrží kód přístupu do vzdělávacího e-leaeningového systému a výukové materiály

Cena:

 • Úhrada za přípravný kurz (od šk.r. 2020/2021) je 4100,- Kč bez DPH
 • V ceně je zahrnut i poplatek za vykonání maturitní zkoušky
 • Cena může být upravena podle aktuálního počtu účastníků

 

„Jednotlivá zkouška“

Co je jednotlivá zkouška?

 • Zkouška, která svým obsahem a formou odpovídá maturitní zkoušce. (§113, Zákona 561/2004 Sb., odst. 1)
 • Zkouška, jejíž konání vychází z ustanovení školského Zákona. 561/2004 Sb. a prováděcích předpisů.
 • Zkouška, jejíž odbornou kvalitu garantuje škola zařazená do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT na základě svého vlastního vzdělávacího programu.

Jaké jsou předpoklady konání jednotlivé zkoušky?

 • Zkoušku může konat každý, kdo získal alespoň základní vzdělání.
 • Uchazeč zašle přihlášku na adresu v termínu stanoveném ředitelem školy. (přihláška ke stažení zde)
 • K přihlášce přiloží úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání.

Úspěšný absolvent obdrží „Osvědčení o maturitní zkoušce z jednotlivého předmětu“.

Přihlášku najdete s záložce Formuláře ke stažení - Přihláška - maturitní zkouška z jednotlivého předmětu 

 

KONTAKT

Silvie Vltavská, DiS. - vltavska@ssee-sokolnice.cztel: 544 224 634

Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace
Učiliště 496
664 52 Sokolnice