Izolované venkovní vedení

Z několika prověřených systémů izolovaného venkovního o vedení byl vybrán jako nejvhodnější pro ČR tzv. „samonosný systém“ (vodiče 1-AES, NFA2X), který konstrukčně pochází ze skandinávských zemí. Tento systém izolovaného venkovního vedení nízkého napětí (IVV NN) se dnes s úspěchem používá hlavně při rekonstrukcích stávajících sítí NN. Za dobu používání systému v České republice byla vytvořena pravidla používání, projektování a montážních úkonů. Současně se zaváděním izolovaných sítí NN se začaly používat izolované systémy také pro vysoké napětí (IVV VN). Jedná se hlavně o venkovní vedení s jednoduchými izolovanými vodiči (JIV, PAS systém) a slaněné závěsné kabely VN (SAXKA, DISTRI, AXEKVCEz, AXCES).

Informace o základních typech kurzů, podmínkách účasti, cenách a dalších službách školy.

Značka

Typ školení

Počet účastníků

Délka školení

IVV 101

Základní kurz IVV NN a VN pro montéry

10 - 15

2 dny

IVV 201

Opakovací kurz IVV NN a VN pro montéry

10 - 15

1 den

IVV 301

Kurz IVV pro techniky a projektanty

10 - 15

1 den

Základní kurz: pro pracovníky, kteří splňují kvalifikaci vyhlášky 50/1978 Sb. min. §5 a neabsolvovali žádné školení IVV. Na  základě prokázaných teoretických znalostí a praktických dovedností obdrží absolventi „Osvědčení o absolvování kurzu“.

Opakovací kurz: pro pracovníky, kteří již dříve absolvovali základní školení a chtějí si udržet technický přehled o novinkách a změnách v oblasti IVV. Je doporučeno absolvovat opakovací kurz každých 36 měsíců nebo při změně materiálového standardu v dané distribuční oblasti. Po opakovacím školení se vždy vydává nové osvědčení.

Kurz IVV pro techniky a projektanty: specializovaný seminář zaměřený na aktuální novinky, normy, vhodné použití či návrh komponentů a technologií v oblasti IVV. Účastníci obdrží „Osvědčení o absolvování kurzu“.
 

KDY KURZ ZAČÍNÁ

Kurzy PPN probíhají celoročně. Termíny se vyhlašují podle aktuální poptávky v nejbližší možné době. Kvůli ekonomické udržitelnosti se musí naplnit stanovený minimální počet účastníků v kurzu. Přihlášené uchazeče pozveme na dohodnutý termín v řádném předstihu.
 

JAK SE MÁM PŘIHLÁSIT?

Pokud máte o kurz zájem, stačí udělat tyto 3 jednoduché kroky:

  1. Kontaktujte paní Hanu Golisovou golisova@ssee-sokolnice.cz  nebo zavolejte 544 224 634 – klapka 108 a uveďte, o jaký typ kurzu máte zájem a kolik osob chcete vyškolit. Poté na vámi uvedený email či kontakt pošleme závaznou přihlášku spolu s čestným prohlášením o kvalifikaci k vyplnění a detailní informace (délka trvání, co sebou, cena kurzu apod.).
  2. Přihlášku pečlivě vyplnit a podepsat čestné prohlášení o kvalifikaci z vyhlášky č. 50/1978 Sb.
  3. Poslat vyplněnou přihlášku a čestné prohlášení o kvalifikaci z vyhlášky č. 50/1978 Sb. paní Golisové.
     

ŠKOLICÍ STŘEDISKO ZAJIŠŤUJE PRO ÚČASTNÍKY KURZŮ:

  • Ubytování ve dvoulůžkových pokojích hotelového typu s vlastním sociálním zařízením, s televizorem a připojením na internet.
  • Celodenní stravování.
  • Sportovní vyžití (multifunkční hřiště s umělým osvětlením, možnost zapůjčení kopacího míče nebo tenisových raket u lektorů školicího střediska).
     

NEJSTE SI JISTI, POTŘEBUJETE S TECHNOLOGIÍ IVV PORADIT?

Kontaktujte pana Marka Jelínka jelinek@ssee-sokolnice.cz nebo zavolejte 544 224 634 – klapka 115 a určitě najdeme správné řešení.

KONTAKTNÍ INFORMACE:

Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace
Učiliště 496
664 52 Sokolnice

tel: 544 224 634

Hana Golisová                 golisova@ssee-sokolnice.cz
Mgr. Marek Jelínek          jelinek@ssee-sokolnice.cz