Kurz "Profesní kvalifikace - Elektrikář"

PŘIHLÁŠKY NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 JSOU UZAVŘENY. KAPACITA JE NAPLNĚNA.

 

 

Jednoletý kurz „PK Elektrikář“ vypisujeme každoročně. Jeho cílem je dovést vás během 1 školního roku k závěrečným zkouškám a výučnímu listu z oboru Elektrikář – silnoproud. Tím splníte podmínku odborného vzdělání podle vyhlášky 50/1978 §5. O tento kurz je u nás velký zájem, proto s případným přihlášením rozhodně neotálejte. Kapacita je omezená.

 

KDY KURZ ZAČÍNÁ A JAK SE PŘIHLÁSIT?

Závazné přihlášky přijímáme od ledna do naplnění kapacity. 

K přihlášení stačí udělat tyto 3 jednoduché kroky:

  1. stáhnout si a pečlivě vyplnit přihlášku 
  2. doložit nezbytnou zdravotní způsobilost (je součástí přihlášky)
  3. vše spolu s kopií dokladu o dosaženém vzdělání doručit do naší školy. Nemusíte mít předchozí vzdělání v oboru, ani maturitu. 

Kurz začíná vždy v září úvodním setkáním, na které pozveme přihlášené uchazeče.

 

JAK KURZ PROBÍHÁ?

V ročním kurzu vás připravíme na zkoušky z 5 profesních kvalifikací:

  1. Montér elektrických instalací (26-017-H)
  2. Montér elektrických sítí (26-018-H)
  3. Montér elektrických rozvaděčů (26-019-H)
  4. Montér slaboproudých zařízení (26-020-H)
  5. Montér hromosvodů (26-021-H)

Ty tvoří dohromady úplnou elektrikářskou kvalifikaci. Po jejich úspěšném absolvování se tak můžete přihlásit k závěrečným zkouškám a získat výuční list.

Kurz probíhá 1 za 14 dní podle harmonogramu. Výuka trvá vždy celý den a skládá se z půldenní praktické a půldenní teoretické části. Výukovým dnem jsou pravidelně pondělky.

Doplňující povinnou součástí je samostudium v e-learningu. Dostanete přístup do školního e-learningového portálu, kde budete ve stanoveném termínu plnit zadané úkoly. E-learning nabízí také řadu přidaných studijních materiálů, které vám v učení pomohou.

 

KDY BUDOU ZKOUŠKY?

Po ukončení odborného výcviku se přibližně od března podle harmonogramu konají zkoušky z jednotlivých profesních kvalifikací. Ty se opět skládají z teoretické a praktické části. Předpokládaný konec studia je v květnu. V červnu mohou úspěšní absolventi vykonat závěrečnou zkoušku.

 

KDE SE KONÁ VÝUKA?

Výuka se koná v SŠEE Sokolnice v Sokolnicích, Učiliště 469, a v odloučeném pracovišti školy v areálu ESB Brno a.s., Vídeňská 297/99, 656 44 Brno.

 

KOLIK KURZ STOJÍ A JAK SE PLATÍ?

Cenu kurzu vám sdělíme na vyžádání. Platba se řeší na úvodním setkání. Je možné úhradu rozdělit do dvou splátek.

 

KONTAKT

Silvie Vltavská, DiS. - vltavska@ssee-sokolnice.cztel: 544 224 634

Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace
Učiliště 496
664 52 Sokolnice

 

Systém profesních kvalifikací je přívětivá cesta za doplněním vzdělání, kterou snadno skloubíte s pracovním životem a denními povinnostmi. V kratším studijním čase můžete získat výuční list a otevřít si tak nové dveře na pracovním trhu

Více o profesních kvalifikacích si můžete přečíst na stránkách http://www.narodni-kvalifikace.cz/.