Ubytování

Ubytování pro studenty v domově mládeže

Nabízíme možnost ubytování chlapců i dívek v třílůžkových pokojích v domově mládeže přímo v areálu školy. K příležitostnému ubytování nabízíme skupinám i jednotlivcům možnost ubytování na internátě nebo ubytování hotelového typu v jiné budově v areálu školy.

Nabídka ubytování pro studenty školy:

Žáci školy jsou ubytování ve dvoulůžkových pokojích v  budově domova mládeže. V přízemí a 1. patře budovy jsou učebny školy,  druhé až čtvrté patro budovy je vyhrazeno ubytování žáků v rámci domova mládeže.  Na každém poschodí je dobře vybavené kuchyňka a společenská místnost s barevným televizorem, videem, DVD, na každém pokoji možnost připojení PC. V době mimo školní vyučování mohou ubytování žáci, kteří nemají vlastní PC, využívat počítačové učebny v budově školy. Na každém patře domova mládeže jsou společné koupelny a toalety.

Po vyučování mohou pracovat studenti naší školy ve sportovních a zájmových kroužcích, využívat školní počítačové učebny, nabídku školní knihovny a informačního centra, na domově pracuje pravidelně i videoklub. Knihovna je využívána žáky i jako studovna.  V přilehlé budově  školy a domova mládeže je i školní kuchyně s jídelnou, v prostorách přízemí budovy školy je školní kantýna a koutek s kopírkou pro potřeby kopírování studijních materiálů žáků i pedagogů školy.

V rámci moderního ubytování je samozřejmostí možnost připojení vlastního počítače na školní počítačovou síť bez poplatků přímo na  pokojích ubytovaných žáků a volné připojení v celém areálu školy.  Je třeba ocenit osobní přístup vychovatelů a prostředí domova mládeže bez anonymity. Vychovatelé dohlížejí na studijní přípravu žáků, pomohou s doučováním, doprovází žáky v případě potřeby i do tanečních.  Rodičům nabízíme možnost dohodnout se s vychovateli na individuálních podmínkách výchovného přístupu a dohledu ať už z důvodů zdravotních či jiných. 

Studenti mohou využívat dobře vybavenou posilovnu, v areálu školy jsou sportoviště, hřiště pro míčové hry a hřiště s umělým povrchem pro tenis, míčové sporty a florbal.

  • Knihovna, studovna, posilovna a venkovní sportoviště jsou k dispozici i neubytovaným žákům.
  • Dopravní spojení  hromadnou dopravou je velmi příznivé, autobusová zastávka je přímo před areálem školy.
  • Zastávka je na znamení!
  • Cena za ubytování je 1000,- Kč za měsíc.
  • Přihláška k ubytování zde: DM_prihláška.pdf

 Komerční ubytování:

Nabízme možnost příležitosného ubytování skupinám i jednotlivcům za těchto podmínek:

  1. V ubytovně hotelového typu - dvoulůžkové pokoje cena za osobu a noc je 510,- Kč
  2. V Domově mládeže – tříjlůžkové pokoje se sociálním zařízením na chodbách - Krátkodobý pobyt 220,- Kč / osoba a noc, dlouhodobý pobyt  165,- Kč/ osoba a noc

V případě zájmu také možnot pronájmu učeben pro účely různých školení.  Stravu je možné zajistit v areálu školy.