Učme se navzájem

Učme se navzájem


Po téměř dvouleté pauze se v SŠEE Sokolnice uskutečnilo další setkání v rámci projektů. Konkrétně projektu s názvem Erasmus+ KA2 Let's teach each other (Učme se navzájem), kterého se účastnili pedagogové a žáci z partnerských škol v Řecku, Turecku a Slovensku......

 

Všechny aktivity projektu jsou zaměřeny na neformální vzdělávání v oblasti historie, kultury, tradic, digitální gramotnosti a jazykových kompetencí. Probíhají během vzájemných setkání, workshopů, diskusí s odborníky a exkurzí do kulturních zařízení. Žáci naší hostitelské školy měli pro žáky z partnerských škol roli mentorů, aby bylo učení méně formální, spontánní a efektivní. Pracovali zejména v odoborné učebně s 3D tiskem. Učitelé se navíc účastnili speciálního interaktivního vzdělávání zaměřeného na rozvoj jejich pedagogických a sociálních dovedností.

Skupina měla naplánovaný i bohatý program mimo učebny SŠEE, absolvovali exkurzi v Brně, Praze, Lednico-Valtickém arálu a navštívili také známou výstavu obrazů Alfonse Muchy - Slovanskou epopej.

Hmatatelnými výsledky tohoto projektu, kterého se celkově účastní přibližně 50 učitelů a 200 studentů, budou metodické materiály, webová stránka projektu, online slovník kulturních a sociálních pojmů, fotografie, krátký film mapující realizaci projektu, fotokniha o projektu, on-line test a digitalizovaná hra o evropském kulturním dědictví, propagačních materiálech a malých tradičních ručně vyráběných předmětech.