O škole

O škole


Naše škola patří svou velikostí k menším školám a proto je možná zdánlivě nenápadná. Svým výstupem však předčí i ty největší školy. Vychovává totiž opravdové, zaměstnavatelskou sférou vyhledávané, uznávané a do profesního života dobře připravené odborníky.

 

Škola je zařízením  komplexního typu zabezpečující střední a další vzdělávání žáků v tradičních, moderních a perspektivních oborech pro oblast elektrotechniky, energetiky a informační technologie.

Současná Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace, zabezpečuje teoretickou, praktickou i mimoškolní výchovu žáků ve špičkově vybavených učebnách, specializovaných dílnách a laboratořích. Součástí školy je i centrum celoživotního učení, které disponuje nejmodernějšími specializovanými dílnami, unikátním venkovním polygonem vysokého napětí, vnitřním polygonem pro izolované venkovní vedení a práce prováděné pod napětím, pracovišti pro montáž kabelových souborů kompletně vybavenými nejmodernějším zařízením, materiálem a nářadím. Unikátní a zcela ojedinělé je nově vybudované Energy centrum, které slouží jako demonstrační výukové zařízení pro zdroje energií pro 21. století.  Toto komplexní vybavení školy je ojedinělé nejen v rámci České republiky, ale i celé střední Evropy. Zařízení využívá škola i v rámci běžné výuky studentů denního studia.

Všechno máme pohromadě. V areálu školy je kromě budovy školy a odborných pracovišť i školní jídelna s celodenním provozem, domov mládeže s posilovnou i venkovní sportovní areál s hřišti a tenisovými kurty. Nepřehlédnutelnou předností školy je její domácí atmosféra. V naší škole se dobře cítí přátelští a vstřícní lidé, kterým nevyhovuje atmosféra velkého anonymního školního komplexu.